Història

Depuradores d'Osona

A principis de la dècada dels 90 la qualitat de l’aigua, dels rius i de les rieres de la comarca d’Osona s’havia deteriorat molt, especialment en casos com el del riu Gurri. La contaminació no disminuïa, l’oxigen dissolt a l’aigua era pràcticament inexistent i la fauna aquàtica era cada vegada més simple, constituïda tan sols per bacteris, protozous i alguna larva aquàtica d’insecte.

En aquest context, el 1995 va néixer Depuradores d’Osona SL, una empresa mixta i participada pel Consell Comarcal d'Osona, Sorea (Agbar) i Aigües de Vic SA amb l’objectiu de gestionar les instal·lacions de sanejament d’aigua de la comarca d’Osona.

En només una dècada es van posar en marxa noves estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) fins al punt que el 2005 Depuradores d’Osona ja en gestionava 22, repartides per diferents punts de la comarca d’Osona. Al mateix temps, s’encarregava del manteniment i la gestió dels més de 90 quilòmetres de col·lectors en alta que encara es mantenen actius avui.

Ja en aquell moment, el mapa general de classificació de la qualitat de l’aigua havia canviat de forma significativa, tot i que de feina encara en quedava molta per fer.

A dia d’avui, Depuradores d’Osona ja gestiona 30 EDAR, que junt amb els 29 pous de bombament que hi ha permeten garantir que la qualitat de l’aigua que retorna als rius tingui un risc ambiental mínim.

L’objectiu de l'empresa és l’explotació, manteniment, i conservació de sistemes de sanejament d’aigües residuals provinents de diversos municipis de la comarca d’Osona. Aquest procés inclou la captació de l’aigua residual, tractament, control de qualitat, conservació i manteniment de les instal·lacions, així com la neteja dels col·lectors i estacions de bombament.

A nivell de sostenibilitat treballem per fer bio-factories de les estacions depuradores, fent economia circular per tal que els nostres residus de procés siguin nous recursos. Destaca la posta en marxa a l'any 2009 de motors de cogeneració, que ha suposat la utilització del biogàs excedent en energia per consum de la Planta de Vic, i el sobrant d'aquest per la venta a la companyia elèctrica.

L’any 2021 el Comitè d’Administració decideix refondre les places de Director Tècnic i de Gerència en un sol càrrec que passa a ser ocupat per Gil Casanovas. L’objectiu d’aquest canvi és aconseguir una transformació de l’empresa a nivell de digitalització i modernització, dinamització, motivació i implicació del personal. Aquest mateix any s’aprova el Pla Estratègic 21-25 on es defineixen les línies estratègiques i els plans d’actuació a seguir per les diferents àrees durant aquest període.

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 129

info@depuradoresosona.cat