Què és Depuradores d'Osona

Depuradores d'Osona

Depuradores d’Osona SL és una empresa mixta que des de 1995 s’encarrega de gestionar les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes en l’àmbit de la comarca d’Osona. L’empresa duu a terme aquesta tasca per encàrrec del Consell Comarcal d'Osona, l’ens responsable del sanejament d’aigües per delegació dels ajuntaments.

A Catalunya la mitjana de consum d’aigua per persona i dia se situa entre els 150 i 200 litres, unes quantitats que han de retornar al medi (rius i mars) en condicions òptimes. El servei de sanejament és clau per garantir la qualitat d’aquesta aigua i, per tant, la salut i la preservació del medi ambient.

Aquesta és la tasca de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Depuradores d’Osona SL gestiona un total de 30 EDAR a la comarca, que junt amb tot un complex sistema de col·lectors garanteixen el retorn de les aigües prèviament utilitzades al seu medi amb la qualitat adequada i el mínim risc ambiental.

 

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 129

info@depuradoresosona.cat