Responsabilitat i compromís

Depuradores d'Osona

Depuradores d’Osona assumeix el compromís que representa gestionar els recursos naturals com un element clau en la qualitat de vida de les persones i el respecte pel medi ambient. Conscients de la importància de l’aigua, i del fet que és i ha de ser un dels productes més controlats del món, desenvolupen tota l'activitat seguint el principi essencial de la seguretat i la salut de les persones i la conservació i preservació del nostre entorn natural.

Memòries d'activitat i sostenibilitat

Informes de revisió del sistema de seguretat i salut

Política de gestió integrada

Extracte Codi Ètic

Pla d'Igualtat

Pla de protecció de dades

Registre d'activitats de tractament

 

Disposem dels certificats següents:

 Certificat de gestió de la seguretat i salut laboral (ISO 45001:2018)

Per els serveis de conservació, manteniment i explotació d'estacions depuradores, bombaments i xarxa de col·lectors d'aigües residuals i control de qualitat de l'aigua residual i fangs.

Certificat de gestió de qualitat (ISO 9001:2015)

Per al servei d’anàlisi d’aigua residual i fang.

 Certificat d’inscripció al Registre d’Empreses Acreditades del sector de la construcció de Catalunya

 

 

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 129

info@depuradoresosona.cat